poster & invitation (© 2018, John Cinco)
poster & invitation (© 2018, John Cinco)
Jay Gomez & Greg Zuñiega provide music to opening reception
Jay Gomez & Greg Zuñiega provide music to opening reception
John gives short intro
John gives short intro
Biracial Embrace (© 2017, John Cinco)
Biracial Embrace (© 2017, John Cinco)
Lonely Cactus (© 2017, John Cinco)
Lonely Cactus (© 2017, John Cinco)
Space Debris (© 2017, John Cinco)
Space Debris (© 2017, John Cinco)
Fish Awaits Bird (© 2017, John Cinco)
Fish Awaits Bird (© 2017, John Cinco)
Sentry's Beam (© 2017, John Cinco)
Sentry's Beam (© 2017, John Cinco)
Flowers for Tiananmen (© 2017, John Cinco)
Flowers for Tiananmen (© 2017, John Cinco)
Dancer (© 2017, John Cinco)
Dancer (© 2017, John Cinco)
Highway Song (© 2017, John Cinco)
Highway Song (© 2017, John Cinco)
Beyond Tomorrow (© 2017, John Cinco)
Beyond Tomorrow (© 2017, John Cinco)
Opposition (© 2017, John Cinco)
Opposition (© 2017, John Cinco)
Eagle's Mist Over Mountain (© 2018, John Cinco)
Eagle's Mist Over Mountain (© 2018, John Cinco)
Descent (© 2018, John Cinco)
Descent (© 2018, John Cinco)
Other Side of the Bend (© 2018, John Cinco)
Other Side of the Bend (© 2018, John Cinco)
Procession (© 2018, John Cinco)
Procession (© 2018, John Cinco)
Mantle (© 2018, John Cinco)
Mantle (© 2018, John Cinco)

You may also like

Back to Top